Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Czy za 11 listopada należy się dzień wolny?

W roku 2006, dzień 11 listopada - czyli Święto Niepodległości - przypada w sobotę. Z tego tytułu pracodawca powinien udzielić pracownikowi dodatkowego dnia wolnego, jednak w niektórych zakładach pracy nie chce tego uczynić i twierdzi, że w takim przypadku pracownik byłby zobowiązany odpracować jedno ze świąt Bożego Narodzenia. Czy pracodawca ma rację?

W myśl art. 130 §2 Kodeksu Pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Jeżeli jednak w tygodniu obejmującym siedem dni od poniedziałku do niedzieli wystąpią dwa święta w inne dni niż niedziela, obniżenie wymiaru czasu pracy o 8 godzin następuje tylko z tytułu jednego z tych świąt. Ponieważ w bieżącym roku święta Bożego Narodzenia przypadają w poniedziałek i wtorek – pracownicy powinni niestety odpracować jedno z tych świąt. Jednocześnie, w tych zakładach pracy, w których sobota jest dniem wolnym wynikającym z zasady pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy.

W zakładach pracy, w których okres rozliczeniowy jest dłuższy niż 1 miesiąc, czas pracy "bilansuje się" na koniec okresu rozliczeniowego. Tak więc w przypadku tych zakładów pracy, w których okres rozliczeniowy wynosi np. 3 miesiące, dopuszczalne jest skompensowanie wzajemnych uprawnień i obowiązków stron stosunku pracy w zakresie dni wolnych – pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego za 11 listopada, natomiast pracownik nie będzie też zobowiązany odpracowywać jednego ze świąt Bożego Narodzenia. Podstawą takiego porozumienia powinien być aneks do regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie lub przynajmniej porozumienie pracodawcy z zakładowymi organizacjami zwiazkowymi.

Należy dodać, że 18 października Sejm przyjął projekt zmiany Kodeksu Pracy przewidujący skreślenie drugiego zdania w art 130 §2, dotyczącego obowiązku odpracowania jednego ze świąt występujących w tym samym tygodniu. Obecnie projektem zajmie się Senat. Wejście w życie nowelizacji przewidziane jest na 30 listopada.

źródło: Biuletyn NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska, Nr 652, z dnia 20.11.2006 r.

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej