Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Stanowisko Komisji Zakładowej w sprawie Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2007 r.

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" i Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego pozytywnie zaopiniowały projekt planu rzeczowo – finansowego UFŚS na 2007 r.
Stanowisko związków zawodowych w powyższej sprawie zostało przedstawione w piśmie skierowanym do kanclerza uczelni inż. Lechosława Wólczyńskiego.

(zobacz treść pisma skierowanego do kanclerza Politechniki Radomskiej)

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej