Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" weszła w spór zbiorowy z Rektorem Politechniki Radomskiej

W związku z odrzuceniem zgłoszonych wcześniej postulatów pracowniczych, Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" z dniem 4 czerwca 2007 r. weszła w spór zbiorowy z Rektorem PR. Przedmiotem sporu jest m.in żądanie wprowadzenia od 1 lipca 2007 r. podwyżki płac w wysokości 15%.

(zobacz treść pisma skierowanego do Rektora Politechniki Radomskiej informującego o wstąpieniu w spór zbiorowy)

Po przedstawieniu postulatów odbyły się dwie tury rozmów, w których uczestniczyły osoby prawomocne ze strony Pracodawcy oraz osoby prawomocne ze stony NSZZ"Solidarność".

Na zebraniu Komisji Zakładowej w dniu 21 czerwca nasi negocjatorzy zdali relacje z odbytych rozmów, które odbyły się: I runda w dniu 13 czerwca i II - w dniu 19 czerwca.

  • I runda - zakończyła się uściśleniem postulatów i stanowisk obu stron.
  • II runda przyniosła zbliżenie stanowisk obu stron w zakresie pkt. 2 i 4 [tj.: ..." pracodawca zobowiązuje się do przedstawienia Związkom Zawodowym projektu kryteriów różnicowania płac nauczycieli akademickich w terminie do 1 września 2007r. Po uzyskaniu stanowiska Związków Zawodowych i opinii Senatu sprawa zostanie uregulowana zarządzeniem Rektora." ; ..." przedstawiciele Pracodawcy deklarują niezwłoczne podjęcie prac nad opracowaniem programu oszczędnościowego w Politechnice radomskiej i ich wdrożenie w roku akademickim 2007/2008. W tym celu zostanie powołany specjalny zespół roboczy. .."]

Niestety, odnośnie płac zespół rektorski zaproponował podwyżkę na poziomie 3 %, co rażąco odbiega od postulatów zgłoszonych przez NSZZ"S".
Również w

pkt.3 strony pozostały przy swoich stanowiskach.
Kolejna - III runda rozmów została zaplanowana na 27 czerwca.

Komisja Zakładowa NSZZ"Solidarność" powinna zażądać informacji o stanie funduszu zapasowego począwszy od roku 2002 i wskazaniem na co ile wydano.
Po rzeczowej debacie Komisja Zakładowa przyjęła stanowisko, że jednomyślnie odrzuca wyjaśnienia JM Rektora i podtrzymuje swoje żądania wyrażone w pkt.1 i 3.

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej