Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Spór zbiorowy c.d.

W dniu 27 czerwca 2007 r. odbyły się dalsze rokowania w ramach sporu zbiorowego, pomiędzy KZ NSZZ "Solidarność" a Pracodawcą Rektorem Politechniki Radomskiej. Wobec nieosiągnięcia porozumienia, Strony postanowiły sporządzić protokół rozbieżności, wskazując w nim swoje stanowiska.


Protokół z rokowań
z dnia
27 czerwca 2007 r.

Protokół rozbieżności

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej