Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Z prac Komisji Zakładowej

We wrześniu 2007 r. Komisja Zakładowa "S" ustosunkowała się do pism JM Rektora w sprawie zasad różnicowania płac w Politechnice Radomskiej oraz pisma dotyczącego rozdziału środków według zasad jakie wynegocjował ZNP.

Odnośnie do pisma w sprawie zasad różnicowania płac w Politechnice Radomskiej KZ po dyskusji wyraziła następujące uwagi wnioski:

  1. Brak powiązania kryteriów różnicowania płac z wysokością tego zróżnicowania np. wskaźnikiem procentowym.
  2. Niektóre kryteria KZ uznała za nieadekwatne i kompromitujące - vide: umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych!
  3. Nie uwzględniono oceny nauczycieli akademickich, co zdaniem KZ powinno być jednym z zasadniczych kryteriów.
  4. W proponowanych kryteriach awansu nie uwzględniono bibliotekarzy dyplomowanych.
  5. Kryteria stażu pracy i zaangażowanie w działalność organizacyjną, zdaniem KZ, nie powinny być brane pod uwagę, gdyż te kwestie reguluje dodatek stażowy, a zaangażowanie w prace organizacyjne ma odzwierciedlenie w dodatku funkcyjnym.
  6. Wymienianie podstawowego i dodatkowego miejsca pracy w odniesieniu do asystenta jest chyba pomyłką!
  7. Kwestionujemy współpracę z kołami naukowymi jako jedno z kryteriów awansowania - opieka nad kołami jest płatna - a co ma się kryć pod hasłem współpracy?

Ponadto uważamy, że osoby spełniające co najmniej trzy kryteria powinny mieć podniesione płace stosownie do ustalonych procentów (vide pkt.1).
W sprawach różnych zgłoszono problem parkingu dla pracowników WMiTO - dziekan zaproponował odpłatność - naszym zdaniem parking powinien być bezpłatny.
Ustalono też nowy termin spotkań Komisji Zakładowej: w semestrze zimowym 2007/2008 - pierwszy piątek miesiąca - godz. 12 w sali 222 na MiTO.

Zebranie KZ w 26 września zwołano w związku z pismem JM Rektora z dn. 15 września 2007 roku dotyczącego rozdziału środków według zasad jakie wynegocjował ZNP. Kwota na podwyżki wynosi 800.000,- zł, a proponowany termin wdrożenia ich - 1.01.2008 rok. Z podwyżek mają być wyłączeni najlepiej zarabiający i mający dodatkowe źródła dochodów.
Jego Magnificencja zwrócił się do nas z prośbą o wyrażenie zgody na wynegocjowane podwyżki.

W trakcie dyskusji wypunktowano następujące niekonsekwencje:

  1. Związki zawodowe nie wyrażają zgody na decyzje Rektora.
  2. 22 września powinniśmy zostać powiadomieni o zawartym porozumieniu między ZNP a Rektorem - moglibyśmy wówczas wyrazić swoją opinię.
  3. 15 października br ZNP zaproponowało JMR podział pieniędzy – z nami nikt nie rozmawiał na ten temat.

W tej sytuacji Komisja Zakładowa podjęła uchwalę, w której wyraziła swe stanowisko: wynegocjowane przez ZNP porozumienie z Rektorem nie dotyczy Związku Zawodowego Solidarność. Oczekujemy, że odłożone (w związku z początkiem roku akademickiego) negocjacje z NSZZ Solidarność zostaną wznowione w najbliższym czasie.
Na koniec zebrani zwrócili uwagę, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie ustaleń dotyczących zróżnicowania płac w naszej uczelni. Terminy załatwienia tej sprawy również nie zostały dotrzymane.

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej