Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Czy będą podwyżki wynagrodzeń w 2009 r.?

W piśmie JM Rektora z dnia 22 czerwca 2009 r. skierowanym do przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", zostaliśmy poinformowani, że w planie funduszu wynagrodzeń na 2009 r. nie są przewidziane podwyżki płac. Natomiast zgodnie z pismem Ministra NiSzW z dnia 8 czerwca 2009 r. skierowanym do J.M. Rektora jest informacja o zwiększeniu planu dotacji dla Uczelni na 2009 r., którą zgodnie z dyspozycją ministra należy przeznaczyć na podwyżki płac.
W związku z tym Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność", podjęła w dniu 23 czerwca 2009 r. uchwałę odmawiającą zgody na przedłożony projekt funduszu wynagrodzeń osobowych i przedstawiła swoje stanowisko w w piśmie KZ 01/06/2009 skierowanym do J.M. Rektora.

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej