Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Strajk w WSI Radom – spotkanie uczestników po 25 latach

12 i 13 grudnia 2006 r. odbyły się w Politechnice Radomskiej obchody 25 rocznicy strajku pracowników i studentów, który miał miejsce w uczelni w okresie od 26 października do 13 grudnia 1981 r.
Głównym organizatorem uroczystości 25-lecia strajku była Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność", aczkolwiek inicjatywa obchodów powstała w środowisku duszpasterstwa akademickiego, któremu przewodzi ks. Zbigniew Gaczyński.

Kliknij aby powiększyć

Foto: © J. Deja

Tablica umieszczona na budynku rektoratu
Politechniki Radomskiej, upamiętniająca strajk z 1981 r.

Uroczystości rozpoczęły się od dokonania otwarcia tablicy pamiątkowej poświęconej strajkowi. Tablica ta została umieszczona na budynku rektoratu przy ul. Malczewskiego 29. Podczas odsłonięcia tablicy, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska – Zdzisław Maszkiewicz – powiedział m.in. "Protest studentów i wykładowców w 1981 r. miał za zadanie przywrócić tradycyjne ideały szkoły wyższej. Możemy być dumni z tego strajku, dumni jako radomianie".

Po odsłonięciu tablicy pamiątkowej rozpoczęła się w auli A5 dyskusja panelowa. W panelu dyskusyjnym brali udział uczestnicy strajku z 1981 r.: Jan Rejczak, Kazimierz Jezuita, Włodzimierz Dobrowolski, ks. infułat Jerzy Banaśkiewicz, Stanisława i Witold Zamkowscy, Jacek Mężyk, Krzysztof Starnawski i Krzysztof Sętowski. Niefortunnie do dyskusji przewodniczący Komisji Zakładowej zaprosił również prof. Mieczysława Trzeciaka, który 25 lat temu znajdował się w obozie przeciwników strajkujących. Swoją postawę wobec nich przedstawił w propagandowej książce pt. "Upiory studenckiej jesieni", wydanej na początku lat osiemdziesiątych. Obecność prof. M. Trzeciaka wywołała oburzenie uczestników strajku, którzy zaczęli domagać się przegłosowania jego obecności na sali. Przewodniczący KZ, P. Tusiński nie zgodził się na to mówiąc, że na tym właśnie winna polegać debata – na konfrontacji obu stron. Jednak część uczestników strajku nie zgodziła się z tym gdyż uważali, że historia przyznała rację strajkującym i nie ma co na ten temat prowadzić debaty – po czym zaczęli kolejno opuszczać aulę.
Pomimo protestów swoje wystąpienie rozpoczął prof. M. Trzeciak, po zakończeniu którego opuścił aulę. Dzięki temu na salę powrócili strajkujący i rozpoczęły sie wystąpienia uczestników panelu.

Uczestnicy strajku z 1981 r. w auli A5
podczas spotkania po 25 latach.

Genezę strajku, którą m.in. była niemożność wybrania rektora przez pracowników uczelni, przypomniała w swoim wystąp- ieniu Stanisława Zamkowska. Mówiła też o ankiecie zorga- nizowanej wśród pracowników, czy chcą sami wybierać rektora. Z ankiety wynikało, że większość była za, jednak nie wzięto tego pod uwagę – za to została ona wyrzucona z uczelni.
Ks. Infułat Jerzy Banaśkiewicz, który sprawował opiekę duszpasterską nad strajkującymi powiedział, że pośród wielu zajęć, podczas strajku był też czas na mszę św. i na modlitwę, która pozwalała się wyciszyć.
Również po 25 latach odprawiona została w katedrze radomskiej msza św. podczas, której homilię wygłosił ks. infułat Jerzy Banaśkiewicz.
Po zakończeniu mszy św. odbył się koncert z udziałem chóru Politechniki Radomskiej, chóru Sancti Casimiri Cantores Radomiensis, Roberta Grudnia – organy oraz Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

W drugim dniu obchodów, 13 grudnia – w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego – odsłonięto tablice upamiętniającą 25 rocznicę poświęcenia Kamienia-Pomnika Ludzi Skrzywdzonych w Czerwcu-76 w Radomiu. Podczas tej uroczystości złożono kwiaty w hołdzie represjonowanym w stanie wojennym. W odsłonięciu tablicy i złożeniu kwiatów uczestniczyła również delegacja NSZZ "Solidarność" z Politechniki Radomskiej.

Obchodom 25 lecia strajku towarzyszyła wystawa zdjęć, plakatów, wycinków prasowych, znaczków i innych pamiątek z tamtego okresu. Wystawa została zorganizowana w holu przed aulą A5 gdzie odbywała się dyskusja panelowa podczas pierwszego dnia obchodów. Przygotowaniem wystawy zajęli się pracownicy i studenci z Katedry Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej. Kuratorem wystawy była Pani mgr Katarzyna Pietrzak.

Foto: © J. Wypych

Fragment wystawy w holu przed aulą A5.


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" w Politechnice Radomskiej pragnie serdecznie podziękować następującym osobom za zaangażowanie osobiste lub wsparcie finansowe w przeprowadzeniu obchodów 25 rocznicy strajku w uczelni:

-

Prof. dr. hab.inż. Mirosławowi Luftowi – rektorowi Politechniki Radomskiej
(zobacz podziękowania wysłane do J.M. Rektora - podziękowania podobnej treści wysłane zostały do wymienionych niżej osób),

-

Mgr Lidii Przyborowskiej – kierownikowi Działu Organizacji i Zarzadzania Politechniki Radomskiej,

-

Dr. Wiesławowi Jelonkowi – Katedra Sztuki, Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej,

-

Mgr Katarzynie Pietrzak i dr. Michałowi Kurkowskiemu – Katedra Sztuki, Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej,

-

Zdzisławowi Maszkiewiczowi – przewodniczącemu Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska,

-

Panu Pawłowi Podlipniakowi – redaktorowi Biuletynu NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska,

-

Panu Wojciechowi Bielawskiemu – redaktorowi naczelnemu Wydawnictwa Politechniki Radomskiej,

-

Panu redaktorowi Arkadiuszowi Kutkowskiemu,

-

Ks. dr. Zbigniewowi Gaczyńskiemu – duszpasterzowi akademickiemu,

-

Ks. Infułatowi Jerzemu Banaśkiewiczowi – proboszczowi prafii p.w. Św. Teresy,

-

Państwu artystom Robertowi Grudniowi i Iwonie Jędruch,

-

Ks. Wojciechowi Szaremu – dyrektorowi Chóru Sancti Casimiri Cantores Radomiensis,

-

Prof. Ryszardowi Balmowskiemu – dyrektorowi Chóru Politechniki Radomskiej,

-

Panu Andrzejowi Kosztowniakowi – Prezydentowi Miasta Radomia,

-

Panu Stanisławowi Baworowi – dyrektorowi Radomskiej Orkiestry Kameralnej,

-

Pani Honoracie Dudek – Kierownikowi Administracji Gmachu Rektoratu,

-

Dr. Tadeuszowi Szumiacie – Katedra Fizyki, Wydział Mechaniczny Politechniki Radomskiej,

-

Pani Iwonie Siejek – redaktorowi Radia Rekord w Radomiu.

 

 

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej