Politechnika Radomska
 
Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

Informacje z posiedzenia Komisji Zakładowej z dnia 14.02.2007 r.

Zgodnie ze statutem Politechniki Radomskiej organizacje związkowe, mogą delegować swoich przedstawicieli również do Rad Wydziałów (dotychczas tylko do Senatu). Przedstawiciele związków zawodowych uczestniczą w posiedzeniach w/w organów kolegialnych z głosem doradczym.
Przedstawicielami "Solidarności" w Radach Wydziałów są:

  1. Wydz. Ekonomiczny - mgr Krzysztof Telka
  2. Wydz. MiTO - dr Bogusław Misterkiewicz
  3. Wydz. Mech. - mgr Józef Deja
  4. Wydz. Naucz. - mgr Anna Krok
  5. Wydz. Transp. - prof. dr inż. Marianna Kotowska - Jelonek

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące rozliczania delegacji służbowych. Najważniejszą zmianą jest konieczność dołączania do rozliczeń odpowiednich pokwitowań na wydatki, np. bilety kolejowe, rachunki za hotele itp. W przypadku noclegów - znika możliwość rozliczenia ich ryczałtem! W przypadku jazdy własnym samochodem, każdorazowo musi być zgoda przełożonego (wymóg związany z ubezpieczeniem wypadków przy pracy). Dyrektor administracyjny ustali kwotę ryczałtu na zwrot kosztów takiej podróży. Padła propozycja, by za podstawę przyjąć cenę biletu pociągu pośpiesznego II klasy do Warszawy.

Zgodnie z przyjętą 19 czerwca 2006 roku uchwałą zebrania walnego Komisja zakładowa przygotowuje zebranie walne. Wstępnie zaproponowano 21 marzec, godz. 14.
W porządku obrad powinny się znaleźć następujące punkty:

  1. Sprawozdanie z działalności od 19. VI.2006 roku
  2. Sprawozdanie finansowe
  3. Ocena obchodów rocznicy strajku
  4. Sprawy różne

Najpóźniej 7 marca Komisja Zakładowa podejmie uchwałę w sprawie terminu i zacznie rozsyłać materiały informacyjne do członków związku.

Przypominamy o wakacyjnej podróży na KRYM! Istnieje też możliwość zorganizowania wyjazdu do Rzymu (w czerwcu).

Wszystkie informacjePowrót do strony głównej