Politechnika Radomska

Dziś jest sobota 1 kwietnia 2023 r., 91 dzień roku – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - Grażyny, Hugona, Zbigniewa

Informacje
Komisja Zakładowa
Statut Związku
Zasiłki statutowe
Pomoc socjalna
Solidarność
w Internecie

KOMISJA ZAKŁADOWA

Na walnym zebraniu w dniu 25 marca 2014 roku wyłoniono władze naszego Związku na kadencję 2014–2018. Niżej podajemy pełny skład Komisji Zakładowej, Rewizyjnej i nazwiska naszych przedstawicieli w strukturach regionalnych, branżowych i uczelnianych.

Skład Komisji Zakładowej:

  1. Michał Gawroński – przewodniczący
  2. Mirosław Kobza – wiceprzewodniczący
  3. Anna Krok – sekretarz
  4. Małgorzata Gzik-Szumiata – skarbnik
  5. Bogusław Misterkiewicz –członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Józef Deja – przewodniczący
  2. Bogusława Zieleniak – członek
  3. Dariusz Rusak – członek

Przedstawicielem w Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" został wybrany kol. Bogusław Misterkiewicz. Delegatem na Walne Zebranie Regionu wybrano kol. Tadeusza Szumiatę.

W Senacie Politechniki Radomskiej Związek reprezentuje przewodnicząca KZ – Michał Gawroński, a w Komisji Socjalnej naszymi przedstawicielami są: kol. Michał Gawroński oraz kol. Marek Gola.

Przypominamy, że siedzibą Komisji Zakładowej jest pokój nr 815 przy ul. Malczewskiego 20a (Olimp), tel. 048/361 73 71.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 
Opracowanie strony: © Józef Deja